You are using an old version of Internet Explorer.Please considering updating to a recent version in order to fully enjoy it. ×

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ( Private policy)

AOC Monitor cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi duy trì sự bảo mật thông tin của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ bảo mật và tuân thủ các chính sách để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý việc tập hợp và sử dụng thông tin của bạn

Những thông tin gì từ phía bạn mà AOC thu thập ? và nó đươc sử dụng như thế nào?

ỗi chiếc máy tính được kết nối vào Internet được cung cấp một tên miền ( ví dụ như earthlink.net) và một địa chỉ IP ( ví dụ: 192.164.13.145). Khi một người truy cập vào trang web thì Web Server của chúng tôi tự động nhận dạng và đăng nhập các yêu cầu HTTP được thực hiện cho Web Server của chúng tôi. Điều này không có gì lộ thông tin cá nhân về bạn. Trong thực tế, các thông tin mà chúng tôi tự động thu thập và đăng nhập như là:

Địa chỉ IP của trang web mà bạn có thể đã được giới thiệu

Your IP Address
  • Địa chỉ IP của bạn
  • Các trang web mà bạn có thể có liên kết với chúng tôi, nếu có
  • Các đặc điểm nhận dạng sản phẩm và các phiên bản của trình duyệt ( ví dụ như trình duyệt Internet Explorer 4.5)
  • Các hệ điều hành nền tảng mà bạn đang chạy ( Ví dụ như Macintosh hoặc Windows)
  • Tìm kiếm bằng chữ hay điều kiện được đăng nhập từ một công cụ tìm kiếm ( Ví dụ như Google, Yahoo hay Lycos)

Tất nhiên là hoàn toàn không có gì đặc biệt về các thông tin được mô tả và thực tế việc thu thập các thông tin này đã được chuẩn hoá bởi các Web Server trên Internet ngày nay.

Mục đích cho các thông tin này thựs sự có hai lý do. Lý do thứ nhất là AOC đã biết được việc truy cập của khách hàng và có thể kiểm tra được lưu lượng truy cập thông qua các thông tin thu thập để chúng tôi có thể đảm bảo tối đa cho các trình duyệt và các hệ điều hành của trang web của chúng tôi. Lý do thứ hai là như bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải cam kết đó là chúng tôi luôn mong muốn tạo ra số lượng người truy cập nhiều hơn. Bằng cách phân tích các số lượng người truy cập, giới thiệu URL và công cụ tìm kiếm có điều kiện để chúng tôi có thể đưa ra chiến lược nhằm tăng cường lượng người truy cập Internet

Cookies

Cookies là những gói nhỏ dữ liệu được chuyển tới ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt web của chúng tôi từ Web Server. Một cookie không thể đọc dữ liệu từ ổ cứng của bạn hoặc đọc các tập tin cookie được tạo từ bên ngoài từ các trang web khác.

Trang web Ibevision.com của chúng tôi sử dụng cookies như là một phương tiện cung cấp các tính năng hoá cho người truy cập. Ví dụ như chúng tôi sử dụng cookies để ghi nhớ cài đặt ( nhạc nền hoặc ảnh nền ưu thích ..vv.) mà bạn đã try cập vào trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn có hoặc không chấp nhận cookies bằng cách thay đổi các cài đặt của trình duyệt web của bạn. Thông thường bằng cách truy cập của trình duyệt tính năng giúp bạn có thể có được thông tin về việc làm để thế nào để ngăn ngừa trình duyệt của bạn chấp nhận tất cả các cookies, hay để thông báo cho bạn khi một cookie được gửi. Nếu bạn chọn không chấp nhận các tập tin cookie thì quá trình ngăn ngừa từ website của chúng tôi và các trang web khác có thể bị yếu đi và làm cho một số tính năng có thể không làm việc theo ý mình mong muốn.

Những thông tin khác mà AOC yều cầu

Chúng tôi có thể yêu cầu địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư cho mục đích tiến hành cuộc khảo sát, liệt kê thêm danh sách gửi thư của bạn hoặc bạn yêu cầu người khác liên hệ với bạn để có thêm thông tin. Bất cứ khi nào chúng tôi yêu cầu các đặc điểm nhận dạng của người truy cập thì chúng tôi sẽ cho biết rõ ràng mục đích của các yêu cầu đó trước khi các thông tin được yêu cầu. Chúng tôi duy trì nghiêm ngặt “ Không có thư rác” có nghĩa là chúng tôi không ý định dự định bán, cho thuê hoặc là cung cấp địa chỉ email của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Ngoài ra, AOC sẽ không gửi cho bạn email khi bạn đã không đồng ý để nhận thư. Nếu bạn là một thành viên trong danh sách thư của chúng tôi thì bạn sẽ được cung cấp thông báo, tin tức, các danh mục thêm vào, các sản phẩm mới hoặc các dịch vụ. Bạn có thể chọn “ Ngưng Đăng Ký” từ danh sách thư của chúng tôi bất cứ lúc nào, do đó có thể vô hiệu hoá bất cứ thư nào gửi đến cho bạn. Nếu bạn muốn có những thông tin liên lạc cụ thể với một thành viên của AOC, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể và nó sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ người liên hệ của AOC

Bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo mật thì sẽ được đăng trên trang web này để bạn có thể luôn biết được những thông tin mà chúng tôi thu thập, sử dụng nó như thế nào và chúng tôi trình bày các thông tin đó ra sao.

Bản quyền 2008 của AOC